Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FINISH, v.o.s.

Okruh zákazníků:

E-shop www.trika-tricka.cz, provozovaný na doméně společnosti Finish, v.o.s., je určen výhradně pro společnosti dále zpracovávající zakoupený textil. Například tiskárny textilu, obchody s propagačním zbožím, pracovní oděvy, reklamní agentury, maloobchodní prodejny. Pro registraci do obchodu je zapotřebí IČO. Registraci schvaluje provozovatel e-shopu.
Uzavření smlouvy:

Prodávajícím uváděné informace a popisy výrobků na internetových stránkách a katalozích nejsou závazné. Zadáním objednávky zákazník výslovně akceptuje naše všeobecné obchodní podmínky. K uzavření kupní smlouvy dochází písemným potvrzením objednávky Prodávajícím nebo ve chvíli dodání zboží Kupujícímu. Pokud není v dané situaci ujednáno jinak, jsou platné ceny uvedené v nabídce ve chvíli uzavření smlouvy plus zákonné DPH.
Dodání:

Zboží, které je skladem, se expeduje co nejdříve po objednání. Zboží se doručuje zpravidla během 48/72 hodin, v závislosti na čase objednávky a vzdálenosti přepravy. Dodací lhůty nejsou pro Prodávajícího závazné. V případě prodlení s dodáním navrhneme dodatečnou lhůtu na dodání zboží. Pokud ani v dodatečné lhůtě není zboží dodáno, může Kupující odstoupit od Smlouvy.

Pokud není všechno zboží skladem, zjistí se jeho dostupnost u výrobce a s kupujícím se dohodne termín. V tomto případě je možná dílčí dodávka zboží z této zakázky.

Zboží se dodává vybraným přepravcem. Náklady na přepravu zboží hradí Kupující.

Za přímé nebo nepřímé škody z důvodu opoždění dodání nebo ztráty zásilky, které jsou způsobeny doručovací službou nebo vyšší mocí, nepřebíráme odpovědnost a je potřeba podat reklamaci u přepravní společnosti.
Ceny:

Všechny dodávky se realizují za ceníkové ceny, které jsou platné ke dni odeslání, v Kč (nebo Euro) plus poštovné a DPH. Výše poštovného závisí na zemi dodání, způsobu objednání zboží a výši objednávky.

U objednávky nad 13.000 Kč bez DPH vytvořené jakýmkoliv způsobem se dopravné neúčtuje.

U ostatních objednávek účtujeme dopravné 185,- Kč bez DPH na zásilku Změny cen jsou v zásadě možné kdykoliv, zákazník s nimi musí být včas seznámen.
Platba:

Faktury se zasílají e-mailem. Obecně platí lhůta splatnosti 14 dnů. Vyhrazujeme si, že u nových zákazníků nebo zákazníků, kteří nedodržují dobu splatnosti, dodáváme zboží pouze za hotovost nebo požadujeme platbu předem. Aktuální platební podmínky jsou uvedeny na faktuře a jsou závazné. Při překročení data splatnosti můžeme účtovat úrok z prodlení 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Vrácení zásilky:

Kupující nemá nárok na vrácení zásilky správně doručeného zboží. Kupující může písemně požádat Prodávajícího o vrácení zásilky a na základě druhu zboží může Prodávající rozhodnout o zpětvzetí zásilky. Dopravné platí Kupující.
Velikost a barevnost zboží:

Kupující bere na vědomí, že Prodávajícím uveřejněné (katalog, Internet apod.) údaje o barvách a velikostech u jednotlivých druhů zboží, nemusí být shodné s příslušnými normami a mohou se lišit podle výrobce. To se týká i údajů o velikosti, uvedených na štítcích. Dle země původu výrobku se můžou velikosti i barvy lišit. Vzorky barev v katalogu nejsou pro vzhled barvy závazné.
Reklamace (vada zboží):

Reklamaci viditelných vad je Kupující povinen nahlásit Prodávajícímu neprodleně, nejpozději během 2 týdnů od převzetí zboží. Potištěné či jinak upravené, zpracované zboží nelze reklamovat. Je potřeba stav zboží před další úpravou nebo potiskem vždy zkontrolovat. U všech textilií počítejte s kolísáním velikosti, barevnosti a gramáže zboží, toto není důvodem k reklamaci. Je třeba dbát na to, že velikosti zboží se podle výrobců liší. "Příliš velké XL" nebo "příliš malé S" nejsou důvodem k reklamaci. Stejné označení barvy může u různých výrobků vypadat jinak. Vzorky barev v katalogu nejsou pro vzhled barvy závazné. Změna barevného odstínu, změna materiálu, sražení a jiné škody, ke kterým dojde neodborným zacházením nebo chybným praním, nejsou důvodem k reklamaci. Reklamované zboží je potřeba zaslat Prodávajícímu na jím určené místo. Z hygienických důvodů nelze vrátit ani vyměnit spodní prádlo a ponožky, nelze též vrátit rozbalené košile a halenky. Prodávající na základě oprávněné reklamace zajistí v co nejkratším termínu náhradní plnění. Prodávající nenese zodpovědnost za opoždění nebo zpracování vadného zboží.
Ochrana dat:

Informace o zpracování osobních údajů nezbytných pro případné splnění smlouvy naleznete na http://www.finish-pce.cz/osobni_udaje
Práva na užívání obrázků:

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo a veškerá autorská práva ke katalogům, popisům výrobků, fotografií, ilustracím a veškerým vyobrazením výrobků, v listinné i v elektronické podobě Obsahově je používání dovoleno výhradně v oblasti čistého B2B. Každé užití v oblasti privátních zákazníků především online portálů jako např. Ebay, Amazon a Facebook není dovoleno a může vést k napomenutí vlastníkem práv k obrázkům. Nepřebíráme žádnou záruku za náklady, které kupujícímu vzniknou neoprávněným používáním obrazového materiálu.
Neplatnost:

Neplatnost jednoho nebo více ustanovení nenarušuje platnost ostatních ustanovení.

1.7.2019