Vrácení zásilky

Kupující nemá nárok na vrácení zásilky správně doručeného zboží. Kupující může písemně požádat Prodávajícího o vrácení zásilky a na základě druhu zboží může Prodávající rozhodnout o zpětvzetí zásilky. Dopravné platí Kupující.